محمدرضا آشتیانی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای محمدرضا فخرالدین آشتیانی معروف به آشتیانی‌زاده تاریخ مصاحبه: بیست‌وهشتم ژانویه ۱۹۸۲ [...]