غلامحسین مصدق، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر غلامحسين مصدق تاریخ مصاحبه: ۲ ژوئیه ۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس- [...]