مهدی آذر، نوار ۴

روایت‌کننده: دکتر مهدی آذر تاریخ: سی‌ویکم مارچ ۱۹۸۳ محل‌مصاحبه: شهر نورفولک - ویرجینیا [...]