سید محمود لاجوردی، نوار ۱

روایت‌کننده: حاج سید محمود لاجوردی تاریخ مصاحبه: ۲۰ اوریل، ۱۹۷۸ محل [...]