ابوالحسن ابتهاج، نوار ۵

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: سی‌ام نوامبر ۱۹۸۱ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]