هما ناطق، نوار ۱

روایت کننده: خانم دکتر هما ناطق تاریخ مصاحبه: اول آوریل ۱۹۸۴ محل مصاحبه: [...]