هلاکو رامبد، نوار ۸

روایت کننده: آقای هلاکو رامبد تاریخ مصاحبه: یازدهم آگوست ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهرنیس- [...]