فتح‌الله مین‌باشیان، نوار ۱

روایت­کننده – تیمسار مین­باشیان تاریخ – اول دسامبر 1981 محل مصاحبه – مصاحبه­کننده [...]