محمد یگانه، نوار ۱۰

روایت‌کننده: آقای محمد یگانه تاریخ مصاحبه: ۹ جولای ۱۹۸۵ محل مصاحبه: شهر نیویورک، [...]