خسرو اقبال، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای خسرو اقبال تاریخ مصاحبه: ۲۵ ژوئن ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: شهر واشنگتن دی‌سی [...]