محمد یگانه، نوار ۴

روایت‌کننده: آقای محمد یگانه تاریخ مصاحبه: ۳۰ آوریل ۱۹۸۵ محل مصاحبه: نیویورک، ایالت [...]