کریم سنجابی، نوار ۶

روایت‌‌کننده: آقای دکتر کریم سنجابی تاریخ مصاحبه: شانزدهم اکتبر ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهر [...]