محمد باهری، نوار ۸

روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری تاریخ مصاحبه: 8 آگوست 1982 محل‌مصاحبه: شهر کان [...]