فرهنگ مهر، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر فرهنگ مهر تاریخ مصاحبه: ۱۴ می ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: کمبریج ـ [...]