علینقی عالیخانی، نوار ۴

روایت‌کننده: آقای دکتر علینقی عالیخانی تاریخ مصاحبه: ۸ نوامبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پورت اوپرنس [...]