اکبر لاجوردیان، نوار ۱

روایت کننده آقای اکبر لاجوردیان تاریخ ۱۱ اکتبر ۱۹۸۲ محل شهر هوستن – [...]