شاپور بختیار، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر شاپور بختیار تاریخ مصاحبه: ۶ مارس ۱۹۸۴ محل مصاحبه: پاریس [...]