هدایت‌الله متین‌دفتری، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر هدایت‌الله متین‌دفتری تاریخ مصاحبه: ۳۱ مارس ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: پاریس ـ [...]