فرهنگ مهر، نوار ۱۰

روایت‌کننده: آقای دکتر فرهنگ مهر تاریخ مصاحبه: ۲۲ ژانویه ۱۹۸۶ محل‌مصاحبه: کمبریج ـ [...]