خسرو اقبال، نوار ۴

روایت‌کننده: آقای خسرو اقبال تاریخ مصاحبه: ۲ جولای ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: شهر واشنگتن دی‌سی [...]