محسن هاشمی‌نژاد، نوار ۶

روایت‌کننده: تیمسار محسن هاشمی‌نژاد تاریخ مصاحبه: ۲۳ژانویه ۱۹۸۶ محل مصاحبه: واشنگتن دی‌سی مصاحبه‌کننده: [...]