احمد زیرک‌زاده، نوار ۶

روایت کننده: آقای مهندس احمد زیرک‌زاده تاریخ مصاحبه: ۱۱ آوریل ۱۹۸۶ محل مصاحبه: [...]