محسن هاشمی‌نژاد، نوار ۳

روایت‌کننده: تیمسار سپهبد محسن هاشمی‌نژاد تاریخ مصاحبه: ۴ دسامبر ۱۹۸۵ محل مصاحبه: واشنگتن [...]