حسن طوفانیان، نوار ۵

روایت­کننده: تیمسار حسن طوفانیان تاریخ مصاحبه: ۱۸ ژوئیه ۱۹۸۵ محل مصاحبه: شهر چوی [...]