هرمز قریب، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای هرمز قریب تاریخ مصاحبه: ۲۵ مارس ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لوزان – [...]