محمود فروغی، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای محمود فروغی تاریخ: ۶ مارچ ۱۹۸۲ محل: پالم بیچ- فلوریدا مصاحبه‌کننده: [...]