محمد باهری، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری تاریخ مصاحبه: 7 آگوست 1982 محل‌مصاحبه: شهر کان [...]