سید محمود لاجوردی

مصاحبه با آقای حاج سید محمود لاجوردی موسس و رییس گروه صنعتی بهشهر [...]