شمس‌الدین جزایری، نوار ۲

روایت‌کننده: آقای دکتر شمس‌الدین جزایری تاریخ مصاحبه: ۴ اکتبر ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: لندن ـ [...]