حسن نزیه، نوار ۱

روایت‌کننده: آقای حسن نزیه تاریخ مصاحبه: ۳ آوریل ۱۹۸۴ محل مصاحبه: شهر پاریس، [...]