هلاکو رامبد، نوار ۱۴

روایت کننده: آقای هلاکو رامبد تاریخ مصاحبه: چهاردهم آگوست ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهرنیس- [...]