ابوالحسن بنی‌صدر، نوار ۹

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن بنی‌صدر تاریخ مصاحبه: ۲۲ مه ۱۹۸۴ محل‌مصاحبه: شهر کشان ـ [...]