محمود فروغی، نوار ۸

روایت‌کننده: آقای محمود فروغی تاریخ: ۷ مارچ ۱۹۸۲ محل: شهر پالم بیچ- فلوریدار [...]