کاظم جفرودی، نوار ۳

روایت‌کننده: آقای مهندس کاظم جفرودی تاریخ مصاحبه: ۲۱ اکتبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پاریس ـ [...]