هلاکو رامبد، نوار ۱۱

روایت کننده: آقای هلاکو رامبد تاریخ مصاحبه: دوازدهم آگوست ۱۹۸۳ محل مصاحبه: شهرنیس- [...]