محمد باهری، نوار ۲۷

روایت‌کننده: آقای دکتر محمد باهری تاریخ مصاحبه: 14 آگوست 1982 محل‌مصاحبه: شهر کان [...]