علی امینی، نوار ۲

روایت‌کننده: دکتر علی امینی تاریخ مصاحبه: سوم دسامبر ۱۹۸۱ محل‌مصاحبه: پاریس ـ فرانسه [...]