منوچهر هاشمی، نوار ۸

روایت‌کننده: آقای تیمسار منوچهر هاشمی تاریخ مصاحبه: ۳ می ۱۹۸۵ محل مصاحبه: لندن، [...]