علینقی عالیخانی، نوار ۱۴

روایت‌کننده: آقای دکتر علینقی عالیخانی تاریخ مصاحبه: ۱۰ نوامبر ۱۹۸۵ محل‌مصاحبه: پورت او [...]