ابوالحسن ابتهاج، نوار ۴

روایت‌کننده: آقای ابوالحسن ابتهاج تاریخ مصاحبه: سی‌ام نوامبر ۱۹۸۱ محل‌مصاحبه: شهر کان، فرانسه [...]