مصاحبه با دریاسالار کمال حبیب‌اللهی

آخرین فرمانده نیروی دریایی شاهنشاهی

وزیر فرهنگ و هنر ۱۹۷۸

 

تاریخ مصاحبه: ۱۵ دسامبر ۱۹۸۴

محل‌مصاحبه: فیرفاکس ـ ویرجینیا

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲

نوار شماره: ۳

نوار شماره: ۴

نوار شماره: ۵

نوار شماره: ۶