مصاحبه با آقای ابوالفتح محوی

از اعضای خاندان قاجار

بازرگان و دخیل در پروژههای مختلف تجاری خدماتی

از مشاورین محمدرضا شاه

 

تاریخ مصاحبه: ۲۶ آوریل ۱۹۸۵

محل‌مصاحبه: شهر ژنو، سوییس

مصاحبه‌کننده:  حبیب لاجوردی

 

* خاطرات اصلی آقای محوی ، متشکل از ۱۱ ساعت نوار ، در ابتدا به صورت جداگانه پیاده‌سازی و نمایه‌سازی شد. راوی پس از بررسی آنها ، متن‌ها را به طور کامل ویرایش و اصلاح کرد و شماره صفحات را به صورت یک متن واحد تغییر داد. در نتیجه ، نمایه نوارهای جداگانه دیگر معتبر نیست، و یک نمایه واحد که قالب جدید خاطرات ابوالفتح محوی را پوشش می‌دهد ، تهیه شده است. (توضیح مکتوب از حبیب لاجوردی)

 

متن واحد مصاحبه