مصاحبه با خانم مهری نوذری کسرایی

همسر سیاوش کسرایی شاعر و عضو حزب توده

تاریخ مصاحبه: ۱۰ مارس ۱۹۹۸

محل مصاحبه: کالیفرنیا

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

محدودیت انتشار مصاحبه: سال ۲۰۱۰

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.