مصاحبه با آقای منوچهر کلالی

فرزند حبیب‌الله کلالی

نماینده مشهد در دوره ۲۱ و ۲۲ مجلس شورای ملی

دبیرکل حزب ایران نوین (۱۹۷۱-۱۹۷۵)

 

تاریخ مصاحبه: ۸ آگوست ۱۹۸۳

محل مصاحبه: نیس فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

محدودیت انتشار مصاحبه: در اختیار مصاحبه‌شونده

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.