مصاحبه با آقای مهدی موتمنی

بازرگان و خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

 

تاریخ مصاحبه: ۳۰ آوریل ۱۹۸۶

محل مصاحبه: سن مارتن

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن کامل مصاحبه

نوار شماره: ۱

نوار شماره: ۲