مصاحبه با آقای مهدی موتمنی

بازرگان و خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

 

تاریخ مصاحبه: ۳۰ آوریل ۱۹۸۶

محل مصاحبه: سن مارتن

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است. اما صوت آن در سایت دانشگاه هاروارد دستیاب است.