مصاحبه با آقای علی‌اکبر مهتدی

دستیار نخست وزیر رزم‌آرا (۱۹۵۰) ، دادستان نظامی (۱۹۴۹).

 

تاریخ مصاحبه: ۷ مه ۱۹۸۳

محل مصاحبه: آناندیل – ویرجینیا

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

محدودیت انتشار مصاحبه: در اختیار مصاحبه‌شونده

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.