مصاحبه با آقای عباس فرتاش

افسر گارد شاهنشاهی

 

تاریخ مصاحبه: ۱ مه ۱۹۸۵

محل مصاحبه: بورنموث – انگلستان

مصاحبه‌کننده: شاهرخ مسکوب

 

محدودیت انتشار مصاحبه: در اختیار مصاحبه‌شونده

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.