مصاحبه با آقای ابونصر عضد قاجار

تاجر و عضو اتاق بازرگانی تهران

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران

 

تاریخ مصاحبه: ۱۹ مه ۱۹۸۳

محل مصاحبه: کمبریج

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

محدودیت انتشار مصاحبه: در اختیار مصاحبه‌شونده

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.