مصاحبه با آقای احمد سلامتیان

 

معاون وزیر امور خارجه پس از انقلاب ۱۳۵۷

نماینده دوره اول مجلس جمهوری اسلامی ایران.

 

تاریخ مصاحبه: ۳ مارس ۱۹۸۳

محل مصاحبه: پاریس – فرانسه

مصاحبه‌کننده: ضیاء صدقی

 

محدودیت انتشار مصاحبه: در اختیار مصاحبه‌شونده

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.