مصاحبه با خانم صفیه فیروز (نمازی)

از رهبران پیشرو جنبش زنان

موسس حزب زنان ایران

همسر محمد حسین میرزا فرمانفرمائیان

 

تاریخ مصاحبه: ۷ مارس ۱۹۸۶

محل مصاحبه: پاریس – فرانسه

مصاحبه‌کننده: حبیب لاجوردی

 

محدودیت انتشار مصاحبه: سال ۲۰۱۶

متن این مصاحبه تا کنون منتشر نشده است.